Log hier in:

"Jubileumconcert C.M.K. Laudate Deum, 50 jaar jong!!!”

flyer concert 12 nov.2016

 

Afgelopen september was het 50 jaar geleden dat enkele inwoners van Wezep besloten om een  Christelijk Mannenkoor op te richten onder de naam “Laudate Deo” (Looft God). Op 12 september 1966 werd -met als dirigent Roel Kaper- de eerste repetitieavond gehouden in een lokaal van de Gereformeerde school “De Rank” aan de Ruitersveldweg in Wezep. Tijdens de eerste jaarvergadering op 6 maart 1967 werd de naam “Laudate Deo” gewijzigd in “Laudate Deum” (Looft de Heer).
Sinds 1 mei 2016 staat “Laudate Deum” onder de bezielende leiding van Thom Hesseling.


Naast het geven van concerten verleent het koor haar medewerking aan kerkdiensten en treedt daarnaast op in zorg- en verpleegcentra. Momenteel  schommelt het ledenaantal tussen de 60 en 65 leden.
Met als motto “C.M.K. Laudate Deum, 50 jaar jong!!!”, organiseert het Christelijk Mannenkoor “Laudate Deum” op zaterdag 12 november a.s., aanvang 19.30 uur, een jubileumconcert in de Nederlands Gereformeerde Kerk “De Morgenster” aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.


Naast het Mannenkoor wordt medewerking verleend door Marco Hoorn, bariton; Martien van der Zwan, orgel; Harrie stijf, vleugel en een begeleidingsensemble. De algehele leiding is in handen van Thom Hesseling. Het belooft een mooie avond te worden en u wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Evangelische Boekwinkel “De Rivier”, Meidoornpassage 14c in Wezep, bij de leden en ’s avonds aan de kerk. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). De kerk is open vanaf 19.00 uur.

We beginnen weer!

 

Koor Laudate Deum

Op 23 augustus start Laudate Deum met het nieuwe seizoen.

Onder leiding van de nieuwe dirigent Thom Hesseling, starten wij de repetities op dinsdagavond om 19.45 uur in de Kruiskerk Kerkweg 6 in Wezep.

Op het programma voor dit jaar staat o.a. een uitwisselingsconcert met het Christelijk mannenkoor "Pro Rege" in Dokkum.

Dat concert wordt gehouden op zaterdag 24 september in de Grote kerk in Dokkum, aanvang is 8.00 uur.

Op zaterdag 12 november hebben wij ons 50 jarig jubileumconcert, dit wordt gehouden in de Morgenster in Wezep, aanvang is 19.30 uur.

Dus is er genoeg om te repeteren.

Graag zien we dat er nieuwe mannen bij ons koor komen, want zingen is een leuke en gezellige bezigheid. Wij verwelkomen de aspirant leden graag op dinsdagavond 23 augustus.

Dan kan er vrijblijvend geluisterd en eventueel al meegezongen worden.

De koffie staat altijd klaar.

Info via website: www.laudatedeumwezep.nl of tel. 038-3763367.

Roemenië

PERSBERICHT

 

Smokings C.M.K. ‘Laudate Deum “ voor Roemeens koor.

Zoals reeds eerder gemeld, zijn de leden van het Chr. Mannenkoor “Laudate Deum” in Wezep sinds kort in het bezit  gekomen van nieuwe koorkleding.

Daar de  vrij gekomen “oude”  koorkleding onder bepaalde omstandigheden nog zeer wel bruikbaar  mocht worden geacht, werd  hiervoor naar een passende bestemming gezocht.

Via Elles van der Beek uit Hattemerbroek - die via de Stichting ‘ Izvor’ al jaren in Roemenië met gehandicapte kinderen werkt-  kwam “Laudate Deum” in contact met een koor uit Iasi  in  Roemenië,  dat dolgraag de “oude” koorkleding zouden willen ontvangen.

Het betreffende koor maakt juist deze dagen een kersttournee door Nederland en dat was een uitgelezen moment om tot overhandiging van bedoelde kostuums over te gaan.

Afgelopen woensdag kreeg ”Laudate Deum” bezoek van een delegatie van het betreffende koor om de koorkleding in ontvangst te nemen.

Bij de overhandiging gaven de Roemeense koorleden blijk bijzonder dankbaar te zijn voor dit in hun ogen,  wel zeer royale gebaar.