Log hier in:

"Jubileumconcert C.M.K. Laudate Deum, 50 jaar jong!!!”

flyer concert 12 nov.2016

 

Afgelopen september was het 50 jaar geleden dat enkele inwoners van Wezep besloten om een  Christelijk Mannenkoor op te richten onder de naam “Laudate Deo” (Looft God). Op 12 september 1966 werd -met als dirigent Roel Kaper- de eerste repetitieavond gehouden in een lokaal van de Gereformeerde school “De Rank” aan de Ruitersveldweg in Wezep. Tijdens de eerste jaarvergadering op 6 maart 1967 werd de naam “Laudate Deo” gewijzigd in “Laudate Deum” (Looft de Heer).
Sinds 1 mei 2016 staat “Laudate Deum” onder de bezielende leiding van Thom Hesseling.


Naast het geven van concerten verleent het koor haar medewerking aan kerkdiensten en treedt daarnaast op in zorg- en verpleegcentra. Momenteel  schommelt het ledenaantal tussen de 60 en 65 leden.
Met als motto “C.M.K. Laudate Deum, 50 jaar jong!!!”, organiseert het Christelijk Mannenkoor “Laudate Deum” op zaterdag 12 november a.s., aanvang 19.30 uur, een jubileumconcert in de Nederlands Gereformeerde Kerk “De Morgenster” aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.


Naast het Mannenkoor wordt medewerking verleend door Marco Hoorn, bariton; Martien van der Zwan, orgel; Harrie stijf, vleugel en een begeleidingsensemble. De algehele leiding is in handen van Thom Hesseling. Het belooft een mooie avond te worden en u wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Evangelische Boekwinkel “De Rivier”, Meidoornpassage 14c in Wezep, bij de leden en ’s avonds aan de kerk. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). De kerk is open vanaf 19.00 uur.

We beginnen weer!

 

Koor Laudate Deum

Op 23 augustus start Laudate Deum met het nieuwe seizoen.

Onder leiding van de nieuwe dirigent Thom Hesseling, starten wij de repetities op dinsdagavond om 19.45 uur in de Kruiskerk Kerkweg 6 in Wezep.

Op het programma voor dit jaar staat o.a. een uitwisselingsconcert met het Christelijk mannenkoor "Pro Rege" in Dokkum.

Dat concert wordt gehouden op zaterdag 24 september in de Grote kerk in Dokkum, aanvang is 8.00 uur.

Op zaterdag 12 november hebben wij ons 50 jarig jubileumconcert, dit wordt gehouden in de Morgenster in Wezep, aanvang is 19.30 uur.

Dus is er genoeg om te repeteren.

Graag zien we dat er nieuwe mannen bij ons koor komen, want zingen is een leuke en gezellige bezigheid. Wij verwelkomen de aspirant leden graag op dinsdagavond 23 augustus.

Dan kan er vrijblijvend geluisterd en eventueel al meegezongen worden.

De koffie staat altijd klaar.

Info via website: www.laudatedeumwezep.nl of tel. 038-3763367.


Chr. Mannenkoor LAUDATE DEUM heeft een nieuwe dirigent

Op 1 mei heeft er een wisseling van dirigent plaatsgevonden bij 'Laudate Deum'.

Na 14 jaar dirigent te zijn geweest, gaat Dick van Asselt weg bij ons koor en gaat hij op andere wijze verder met zijn carrière.
Hij wordt opgevolgd door Thom Hesseling.

foto van Thom Hesseling 

Thom is geboren en opgegroeid in Alphen aan den Rijn. Daar kreeg hij zijn eerste orgellessen.

Op 15 jarige leeftijd werd Thom benoemd als vaste organist in de Hervormde gemeente van Hazerswoude-Dorp en niet veel later volgde ook een aanstelling in de Sionskerk te Alphen aan den Rijn.

Op 17 jarige leeftijd is Thom, in Utrecht, orgel, zang, muziektheorie en koordirectie gaan studeren onder leiding van de bekende organist/musicus Piet van der Steen.

In 2003 volgde de verhuizing naar de Veluwe.

Nu is hij één van de vaste bespelers van het orgel in 'Het Visnet' in Harderwijk-Frankrijk en regelmatig gastorganist/-pianist in zang-, kerk- of Cantatediensten.

Thom is inmiddels 22 jaar vaste dirigent van de Christelijk gemengde zangvereniging 'de Lofstem' uit Woubrugge. En sinds een aantal jaar van het Gereformeerd Kerkkoor Urk en het projectkoor van de Veluwse Bovenstem in Putten. Daarnaast werkt hij samen met een aantal projectkoren en valt regelmatig in als repetitor of gastdirigent bij Zangvereniging Concertante in Voorburg, Mannenkoor 'Halleluja' op Urk, Zon en Zegen in Biddinghuizen en andere koren.

Door zijn veelzijdigheid, inspirerende repetities, brede kennis van de koorwereld en koormuziek wordt Thom regelmatig gevraagd bij koordagen of weekenden.

Hij houdt ervan om, naast de zangdiensten en kleine optredens, projectmatige concerten aan te pakken die een breed publiek bedienen.

In de afgelopen jaren zijn met het koor 'De Lofstem' uit Woubrugge een aantal CD’s opgenomen en zijn de volgende werken uitgevoerd: 'Psalm 42'  van Mendelssohn, Messe Solenelle van Gounod en 'The Promise of Christmas' van Dan Burgess.

Op dit moment wordt het oratorium 'Jezus op aarde' van Marco den Toom voorbereid.

In zijn laatste grote koorproject 'Van Classic tot Gospel' heeft hij zijn koren en publiek laten genieten van allerlei verschillende muziekstijlen uit verschillende tijden.

Het bestuur gaat dan ook met veel vertrouwen de toekomst in met Thom Hesseling.

Dit jaar bestaat 'Laudate Deum' 50 jaar.
Het koor 'Pro Rege' uit Dokkum vierde vorig jaar het 50 jarig jubileum en in het kader daarvan zijn er twee uitwisselingsconcerten georganiseerd. Vorig jaar was er een gezamenlijk concert in ‘Het Noorderlicht’ in Wezep en op 24 september staat er een gezamenlijk concert in Dokkum gepland.

Op 12 november geeft 'Laudate Deum' in Wezep een jubileumconcert in het kader van het 50 jarig bestaan.

Dat concert word gehouden in de Gereformeerde Kerk 'De Morgenster'. Het programma blijft nog even een verrassing.

Ook zijn wij van plan om in 2017 weer een CD op te nemen, dit maal dus onder leiding van onze nieuwe dirigent Thom Hesseling.

Wie belangstelling heeft om mee te zingen of om eens te komen luisteren, is van harte welkom tijdens de repetities op de dinsdagavonden om 19.45 uur in de Kruiskerk aan de Kerkweg in Wezep.

Roemenië

PERSBERICHT

 

Smokings C.M.K. ‘Laudate Deum “ voor Roemeens koor.

Zoals reeds eerder gemeld, zijn de leden van het Chr. Mannenkoor “Laudate Deum” in Wezep sinds kort in het bezit  gekomen van nieuwe koorkleding.

Daar de  vrij gekomen “oude”  koorkleding onder bepaalde omstandigheden nog zeer wel bruikbaar  mocht worden geacht, werd  hiervoor naar een passende bestemming gezocht.

Via Elles van der Beek uit Hattemerbroek - die via de Stichting ‘ Izvor’ al jaren in Roemenië met gehandicapte kinderen werkt-  kwam “Laudate Deum” in contact met een koor uit Iasi  in  Roemenië,  dat dolgraag de “oude” koorkleding zouden willen ontvangen.

Het betreffende koor maakt juist deze dagen een kersttournee door Nederland en dat was een uitgelezen moment om tot overhandiging van bedoelde kostuums over te gaan.

Afgelopen woensdag kreeg ”Laudate Deum” bezoek van een delegatie van het betreffende koor om de koorkleding in ontvangst te nemen.

Bij de overhandiging gaven de Roemeense koorleden blijk bijzonder dankbaar te zijn voor dit in hun ogen,  wel zeer royale gebaar.