Log hier in:

PRESENTATIE NIEUWE CD     De foto's

Zaterdag 13 mei alweer werd in de Grote Kerk in Hasselt een cd opgenomen o.l.v. onze dirigent Thom Hesseling en met medewerking van pianist Harrie Stijf, organist Gerwin Boswijk en tenor Martin Vermeer.

De opname van deze cd werd verzorgd door HOVO Records uit Elburg en inmiddels is de cd, genaamd: Haven van Rust, tijdens een gezellige avond gepresenteerd in de kerk De Morgenster in Wezep. In deze kerk wordt al vele jaren het jaarlijkse concert van het koor gehouden. Aan het begin van de avond werd een ieder van harte welkom geheten door onze voorzitter Gerrit Koops. Het programma van de avond was gevarieerd. Een aantal liederen van de nieuwe cd werd tezamen met diegenen die ook aan de opnames hebben meegewerkt ten gehore gebracht. Op de cd staan een aantal nieuwe liederen die in het afgelopen jaar met veel plezier door het koor zijn ingestudeerd en een aantal andere liederen die al langere tijd in het repertoire zitten. Ook die mochten niet op de cd ontbreken. Bijzonder tijdens de presentatie was de opkomst van het koor, dat al zingend zijn plaats op het podium innam. Dat werd zeer gewaardeerd door het publiek.

Halverwege de avond werd de cd door de heer Tim Hoogland van HOVO Records officieel uitgereikt aan de voorzitter van het koor. Hij deed dat door nog even de opnames te memoreren die voor velen best inspannend waren. Want om kwaliteit te kunnen leveren moesten de liederen namelijk enkele malen gezongen worden om zodoende een cd met mooi geluid af te kunnen leveren. En dat is klankregisseur Bea Schreurs van HOVO heel goed gelukt volgens degenen die de cd inmiddels beluisterd hebben.

Aansluitend aan de uitreiking werd door de voorzitter ook nog een lid in het zonnetje gezet, namelijk de heer Menno v.d. Weerd die inmiddels al 50 jaar bij Laudate Deum zingt. Zijn vrouw en dochter die hiervan van tevoren op de hoogte waren, was het gelukt om dit geheim te houden en de uitreiking van de oorkonde en de benoeming tot erelid waren dan ook een grote verrassing voor hem. En als dank voor de vele avonden dat het gezin hem heeft moeten missen, ontving zijn vrouw een mooie bos bloemen. Menno is trouwens al het tweede lid dat al zo lange tijd bij het koor zingt. Ook de heer Gerrit van ’t Ende werd al tot erelid benoemd.

Laudate Deum, wat betekent: Loof de Heer, heeft als doelstelling: ‘Gegrond op Gods woord, de zang als een gave Gods beoefenen en daarmede Gods Naam verheerlijken.’ Dit doel willen we bereiken door wekelijks te repeteren en ons te laten zien in het openbaar. Mannen die zich daardoor aangesproken voelen, worden van harte uitgenodigd om bij ons interkerkelijke koor mee te komen zingen! De wekelijkse repetities zijn trouwens in de Kruiskerk in Wezep. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keertje langskomen en eventueel meezingen.