Log hier in:

Verslag jubileumconcert C.M.K. “Laudate Deum” Wezep 

Met als motto “Laudate Deum 50 jaar jong!!!” werd zaterdagavond 12 november j.l. een feestelijk jubileumconcert gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Christelijk Mannenkoor “Laudate Deum” uit Wezep in de goed gevulde Ned. Geref. Kerk “De Morgenster” in Wezep.

Naast “Laudate Deum” werkten mee: Marco Hoorn, bariton; Martien   van der Zwan, orgel; Harrie Stijf, vleugel en een Begeleidingsensemble.
De algehele leiding was in handen van Thom Hesseling, vanaf 1 mei j.l. dirigent van “Laudate Deum”.
 
 
12 11 2016 Koor
 
“Laudate Deum” opende de avond met “Zingt een nieuw lied”.
Na opening en verwelkoming door de voorzitter van “Laudate Deum”, Gerrit Koops, was het woord aan de burgemeester van Oldebroek, Mr. A. Hoogendoorn die naast het koor ook koorlid Gerrit van ’t Ende geluk wenste met diens persoonlijk 50-jarig koorjubileum. Namens het bestuur kon hij de jubilaris meedelen, dat het bestuur van “Laudate Deum” heeft besloten om hem tot erelid te benoemen en overhandigde hem daarbij de bijbehorende oorkonde. Na een hartelijk applaus van alle aanwezigen bood de voorzitter van “Laudate Deum” de jubilaris namens bestuur, dirigent en leden de felicitaties en een mooi  boeket aan.
 
12 11 2016 HuldigingVan'tEn
 
 
 
 
Na het gezamenlijk zingen van “Tel Uw zegeningen” was de beurt aan het koor.
In een aantal blokjes werden een groot aantal liederen uit het oude en het nieuwe repertoire ten gehore gebracht, waarvan een aantal met solistische bijdrage van Marco Hoorn en/of het ensemble.
De blokjes koorzang werden afgewisseld met solo-optredens van bariton Marco Hoorn en een muzikaal intermezzo van het Ensemble.
 
 
 
12 11 2016 EnsembleVleugel
12 11 2016 MarcoHoorn
 
 

Na de sluiting door de voorzitter besloot “Laudate Deum” het jubileumconcert met “God and God alone”, waarna gezamenlijk “Kroon Hem met gouden kroon” werd gezongen.
De vele aanwezigen gaven met een staande ovatie aan erg van dit jubileumconcert te hebben genoten terwijl er ook na afloop nog veel lovende woorden zijn gesproken.
“Laudate Deum” kan terugzien op een prachtig jubileumconcert. Naast het mannenkoor hebben zeker ook alle medewerkenden -met in het bijzonder de bariton Marco Hoorn- een waardevolle bijdrage geleverd aan het succes van dit jubileumconcert.
“Laudate Deum 50 jaar jong!!!” en …….. op naar de 55!!!
 
Verslag door een koorlid