Log hier in:

 

Onderstaande liederen geven een indruk van ons repertoire.

 

Psalm 141 (cd Haven van Rust)

More love to Thee (cd Haven van Rust)

O, wat een dag (cd Haven van Rust)

Houd mij vast (LD Concert Dokkum 24-09-2016)

Hoe groot moet Gods genade zijn (LD Concert Dokkum 24-09-2016)

Jeruzalem, stad van goud (LD Concert Dokkum 24-09-2016)

Dierb're Heiland (Pro Rege, Concert Dokkum 24-09-2016)

It is well with my soul (LD Concert Dokkum 24-09-2016)

Zingt een nieuw lied (LD Concert Dokkum 24-09-2016)

In His love (LD Concert Dokkum 24-09-2016)

Santo (LD Concert 19-09-2015)

Stromen van zegen (Concert 19-09-2015, Pro Rege en Laudate Deum Wezep)

We are marching (LD Concert 19-09-2015)

We shall not be moved (LD Concert 19-09-2015)

Where no one stands alone (LD Concert 19-09-2015)

Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus (LD Concert 19-09-2015)

Einmal gibt's Frieden (cd Eenmaal zal het Vrede zijn)

Ik zie een poort wijd open staan (cd Eenmaal zal het Vrede zijn)

Psalm 43 1 - 3 (cd Eenmaal zal het Vrede zijn)

 Op bergen en in dalen (cd Konings kinderen)

 Over heel de aard (cd Najaars concert 2005)

Terwijl ik lag te slapen (cd Lof aan de Heer)

Zing van zijn trouw (cd 1 laat ons de rustdag wijden)

Er is een God die hoort (cd 1 laat ons de rustdag wijden)

Witter dan Sneeuw (cd 2 laat ons de rustdag wijden)

Leid vriend'lijk licht (cd 2 laat ons de rustdag wijden)

 Als bazuingeschal (cd jubileum concert 2006)